X
تبلیغات
زولا
<<<<دست آوردهای خودباوری شخصی>>>> - موفقیت در کار و زندگی

موفقیت در کار و زندگی

به جز خودباوری انسانی ، ملی و دینی ، هر کس در قلمرو شخصی و شخصیتی خویش ، تواناییها و استعداد های خاصی دارد که باید آنها را بشناسد ، به کار گیرد و با اعتقاد به عظمت آنها ، ضعف ها و شکست های خود را جبران کند.
این خودباوری ، ره آوردهایی از این دست دارد:

۱. از اتکای بی جهت به این و آن ، جلوگیری می کند.
۲. نا امیدی را می زداید.
۳. خودباختگی ، نشناختن خود و خود کم بینی را از بین می برد.
۴. اراده را توانمند می کند.
۵. به انسان ، شجاعت انجام دادن کارهای بزرگ را می دهد.
خلاصه آن که در پی آن نباشیم که خود را با ساز دیگران موزون کنیم و یا خود را با کسانی که شناخت عمیقی از آنان نداریم، بسنجیم.
آن که خود و مذهب و ملیت خود با باور کرده است ، بهترین زمینه را برای شکوفایی استعدادهای خویش فراهم آورده است .
و آن که به چنین باور ارزشمندی نرسیده ، عمر گرانمایه خود را باخته است.

+نوشته شده در چهارشنبه 26 اسفند 1388ساعت02:50توسط محمدعلی | نظرات (4)

نظرات (4) نظرات (4)